1. 10. 2020

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 1. 10. 2020

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 1. 10. 2020 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 23/2020: Ve věci odvolání hráče Davida Heidenreicha, ID 00061173, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 24. 9. 2020, č.j. 18/2020-21, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, č. j. 18/2020-21 zrušuje ve výroku o trestu a při nezměněném výroku o vině ukládá hráči disciplinární trest důtky.

Komentář předsedy Odvolací komise: S ohledem na stanovisko Komise rozhodčích FAČR, dle kterého hráči neměla být udělena ČK a zároveň vzhledem k tomu, že Disciplinární řád FAČR nepřipouští upuštění od potrestání, rozhodla Odvolací komise tak, že hráči uložila nejmírnější možný disciplinární trest, který Disciplinární řád FAČR umožňuje.“