29. 3. 2023

Komuniké o rozhodnutí Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 29. 3. 2023

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 29. 3. 2023 rozhodla v níže uvedené věci takto:

OK 2/2023: Ve věci odvolání Gbodja Daniela Cosme Chrysostoma, ID 76031772 proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 27. 1. 2023, č.j. EK 30/2022-4, rozhodla OK FAČR tak, že ve výroku o trestu napadené rozhodnutí zrušila a nově rozhodla tak, že se Gbodja Daniel Cosme Chrysostom trestá zákazem činnosti na 2 měsíce a peněžitou pokutou ve výši 75 000 Kč.

OK 6/2023: Ve věci odvolání SK STAP – TRATEC Vilémov, spolek, ID 4210411 proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 7. 2. 2023, č.j. 2022-106-0215(19), rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

OK 7/2023: Ve věci odvolání Fotbalového klubu Zlíchov 1914, z.s., ID 1050021 proti rozhodnutí Sportovně technické komise FŽ FAČR ze dne 16. 2. 2023, č.j. 27/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že projednání věci odročila.

OK 8/2023: Ve věci odvolání Prague Raptors Football Club, z.s., ID 1050241 proti rozhodnutí Sportovně technické komise FŽ FAČR ze dne 16. 2. 2023, č.j. 27/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že projednání věci odročila.

OK 9/2023: Návrh na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Beroun ze dne 6. 1. 2023, č.j. VV 04/2022 podaného navrhovatelem Josefem Kalinou, ID 79041321, se zamítá.

OK 10/2023: Ve věci odvolání Petera Oladeji Olayinky, ID 95111687 proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 23. 3. 2023, č.j. 216/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

OK 11/2023: Ve věci odvolání SK Slavia Praha – fotbal a.s., ID 10A0091 proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 23. 3. 2023, č.j. 208/2022-23-2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.