25. 11. 2022

Komuniké Etické komise FAČR ze dne 25. 11. 2022

Etická komise na svém zasedání dne 25. listopadu 2022:

 • rozhodla ve věci disciplinárního řízení EK 7/22 tak, že za disciplinární přečin narušení regulérnosti utkání či soutěže uložila panu Vratislavu Mynářovi disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 2 let a peněžitou pokutu ve výši 50 000 Kč;
 • zastavila disciplinární řízení EK 29/22 vedené s členským klubem 1. FK Příbram a.s.;
 • zastavila disciplinární řízení EK 31/22 vedené s panem Zdeňkem Kovalem;
 • rozhodla ve věci disciplinárního řízení EK 32/22 tak, že za disciplinární přečin maření výkonu rozhodnutí uložila panu Miloši Vitnerovi peněžitou pokutu ve výši 5 000 Kč;
 • zastavila disciplinární řízení EK 33/22 vedené s panem Tomášem Freislerem;
 • rozhodla ve věci disciplinárního řízení EK 34/22 tak, že za disciplinární přečin maření výkonu rozhodnutí uložila panu Denisi Laňkovi peněžitou pokutu ve výši 5 000 Kč;
 • rozhodla ve věci disciplinárního řízení EK 35/22 tak, že za disciplinární přečin maření výkonu rozhodnutí uložila panu Zdeňku Vaňkátovi peněžitou pokutu ve výši 5 000 Kč;
 • zahájila disciplinární řízení EK 36/22 s 6 kluby, a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu „Neuhrazení splatných dluhů“ za tzv. sběrné faktury se splatností v červenci a srpnu 2022;
 • zahájila disciplinární řízení EK 37/22 s 20 kluby, a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu „Neuhrazení splatných dluhů“ za tzv. sběrné faktury se splatností v říjnu 2022;
 • zahájila disciplinární řízení EK 38/22 s jedním klubem, a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu „Neuhrazení splatných dluhů“ za tzv. odstupné za volné přestupy se splatností v srpnu 2022;
 • zahájila disciplinární řízení EK 39/22 se třemi kluby, a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu „Neuhrazení splatných dluhů“ za tzv. odstupné za volné přestupy se splatností v srpnu 2022;
 • zahájila disciplinární řízení EK 40/22 se třemi kluby, a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu „Neuhrazení splatných dluhů“ za tzv. odstupné za volné přestupy se splatností v říjnu a listopadu 2022.