10. 10. 2022

Komuniké Etické komise FAČR ze dne 10. 10. 2022

Etická komise na svém zasedání dne 10. října 2022:

  • zastavila řízení EK 5/22 vedené s panem Petrem Blažejem;
  • rozhodla v disciplinárním řízení EK 27/22 tak, že za „Neuhrazení stanoveného odstupného“ za tzv. volný přestup, uložila pokutu ve výši 15% z dlužné částky 6 klubům;
  • rozhodla v disciplinárním řízení EK 26/22 tak, že za „Neuhrazení splatných dluhů“ za tzv. sběrné faktury se splatností v červenci a srpnu 2022 uložila pokutu ve výši 15% z dlužné částky 11 klubům;
  • zahájila disciplinární řízení EK 28/22 s 41 kluby, a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu „Neuhrazení splatných dluhů“ za tzv. sběrné faktury se splatností v září 2022;