28. 11. 2002

Komuniké 28.11.2002

Přítomni:předseda p.Beichel, ing.Veselý, ing.Kvapil, Pařízek, Pastyřík, ing.Jůza, omluven: ing. Marada 

  • Komise vzala na vjedomí zprávy o aktuálním stavu soutěží. Utkání l.ligy odehrána všechna utkání k 30.11.2002.Ve 2.lize skupiny - Morava utkání dohrány, ve skupinách - Čechy musí být dohrány všechna odložená utkání nejpozději do 23.3.2003. Ve 3.lize odehrána všechna utkání. 
  • Komise uložila pokutu 20000,- Kč za narušení soutěže oddílu Sokol Smečno, jehož družstvo odstoupilo z 2.ligy. 
  • Komise rozhodla o vidání doplňku k Rozpisu sotěží do zahájení jarní části, který bude přesně formulovat pravidla startu starších žákyň v soutěži žen. 
  • Komise odložila schválení termínové listiny 1.ligy až na termín po vylosování kvalifikační skupiny ME a stanovení termínů jednotlivých utkání. Bylo rozhodnuto, že všechna utkání 18.kola 1.ligy budou mít zahájení v jednotném termínu. Termínová listina 2. a 3.ligy schválena. 
  • Rozhodnuto o uspořádání grémia týmů 1.ligy 31.1. nebo 1.2.2003 v návaznosti na soustředění U-19 a konání aktivu 1.ligy 27.6.2003 od 16,00 hodin.Pozvánky budou rozeslány. 
  • Komise navrhla příslušným orgánům ČMFS projevit zájem o uspořádání semifinálové skupiny ME U-19 a nabídla pomoc při zajištění soutěže. 
  • Komise usiluje o řešení situace se zveřejňováním výsledků soutěží v tisku s celostátní působností (Sport, GÓL). Vedle výsledků ze soutěží dospělých na oficiálních stránkách ČMFS, budou od jarních kol zveřejňovány i výsledky ze soutěží žákyň. Vždy v pátek budou též zveřejňovány komuniké ze zasedání disciplinární komise pro soutěže 2. a 3. ligy. Totéž bude požadováno po disciplinární komisi řešící přestupky v 1.lize žen. Garantem pro ČMFS z hlediska obsahu předávaných zpráv za komisi fotbalu žen a disciplinární komisi pro 2. a 3.ligu byl určen pan Pastyřík (e-mail: info@sportkontakt.cz). 
  • Komise vzala na vědomí informaci o Galavečeru neprofesionálního fotbalu 4.1.2003 na Žofíně. Pozvání budou 3 nejlepší z kategorie, zástupci týmů 1.ligy a členové komise fotbalu žen, celkem 27 pozvánek pro 2 osoby. Bylo vyjádřeno zklamání, že účast dalších hráček a činovníků z ženského fotbalového hnutí není možná. 
  • Schválena zpráva o hospodaření. Na podzim rozdělena dotace na dopravu týmům 1. a 2.ligy ve výši 200000,- Kč. Na mládež určena v roce 2002 částka 996000,- Kč. Třem nejvíce postiženým klubům povodněmi poskytnuto sportovní vybavení v celkové hodnotě 30000,- Kč.