18. 1. 2018

Jiří Daněk slaví osmdesátiny

Ve čtvrtek 18. ledna se dožívá osmdesáti let pan JUDr. Jiří Daněk. Vystudovaný právník spojil svůj profesní život se sportem. Pracoval v ČSTV a později přešel k fotbalu.

Byl autorem fotbalové legislativy v osmdesátých létech, konkrétně položil základy při vytváření soutěžních řádů, které se – v aktualizované podobě – používají dosud. Po roce 1989 pracoval v českém fotbalovém svazu a pro Československou fotbalovou asociaci byl rozhodující osobou při tvorbě předpisů při přechodu na profesionální fotbal.

Po rozdělení Československa v roce 1993 stál u zrodu fotbalového svazu samostatné České republiky, byl u přípravy právních norem. Stal se ředitelem Legislativně - právního oddělení ČMFS, ve kterém působil více než deset let, až do svého odchodu do důchodu.

I pak svými zkušenostmi a znalostmi problematiky fotbalu pomáhal, například jako člen legislativní rady nebo působením v Nadaci fotbalových internacionálů.

Za celou fotbalovou obec přejeme Jiřímu Daňkovi hodně zdraví, klidu a pohody.