24. 1. 2019

„Je potřeba uvést financování do souladu,“ říká Malík k mimořádné valné hromadě FAČR

Už 5. února čeká delegáty FAČR v Nymburce mimořádná valná hromada. Na ní potřebuje asociace mimo jiné uvolnit členské příspěvky, aby jimi mohla pokrýt náklady za první čtvrtletí letošního roku, než dorazí dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Valná hromada v loňském roce nepotvrdila nakládání s členskými příspěvky pro rok 2018. My je potřebujeme uvolnit, aby FAČR byla schopna tyto vlastní zdroje použit zaprvé k dofinancování přidělených státních dotací, protože v některých případech pracujete s určitým poměrem. A zadruhé pokrýt náklady v průběhu prvního kvartálu letošního roku," objasnil na tradičním setkání s novináři předseda FAČR Martin Malík.

„Podle informací, které máme k dispozici lze předpokládat, že první prostředky ze strany MŠMT dorazí ve druhé polovině března, je však žádoucí, aby FAČR byla schopna dostát svým závazkům například v oblasti úhrad trenérům za jejich práci i v únoru a březnu. Takže členské příspěvky by posloužily k pokrytí nákladů FAČR v této době, než obdržíme zdroje od MŠMT. V podstatě bychom se jenom vrátili do stavu, který panoval v minulých letech," doplnil Malík.

Delegáti také budou na valné hromadě schvalovat systém využití dotací tak, aby byl v souladu s platným rozhodnutím ministerstva školství. To neodpovídá předchozímu usnesení z 19. valné hromady FAČR.

Od loňského roku se totiž změnilo přerozdělování dotačních prostředků. Sportovní svazy na rozdíl od minulých let už prakticky nemohou přeposílat dotace do klubů a oddílů. „Je zapotřebí, abychom uvedli to rozhodnutí valné hromady a toho, jakou cestou jsme financovali v loňském roce fotbalové hnutí, do souladu," podotkl Malík.

Předseda asociace je přesvědčen, že valná hromada bude mít hladký průběh. „Pevně doufám. Mám v plánu jak setkání s kolegy z Moravy, tak diskusi s kolegy z Čech. Předpokládám, že debata by mohla nastat snad jen v oblasti peněz. Jsem přesvědčen, že si to s kolegy dokážeme vše vysvětlit. Financování ze strany MŠMT není nijak ohroženo, nepředpokládám ani problémy v jiné oblasti," uzavírá téma Martin Malík.