10. 11. 2020

Informační technologie patří do Strategie FAČR na léta 2020 – 2024

Asi málokdo si uvědomí, že český fotbal byl v oblasti moderních informačních kanálů mezi průkopníky. Před téměř čtvrt stoletím spustil jako jeden z prvních ve fotbalové Evropě Českomoravský fotbalový svaz internetové stránky www.fotbal.cz, které spatřily světlo světa dokonce o pár týdnů dříve, než stránky UEFA.

Za ta léta se mnohé změnilo, v současnosti informační technologie (IT) umožňují to, co si ještě před pár léty nebo měsíci málokdo dovedl představit. Fotbalová asociace však drží krok a ve své Strategii pro léta 2020 – 2024 považuje IT za jeden z pilířů rozvoje fotbalu.

Prioritami v oblasti IT jsou:

  • Vybudování nového IS 2.0
  • Dokončení projektu Digitalizace členství
  • Umožnění moderních datových výměn s FIFA a UEFA
  • Zavedení funkčního a efektivního hepldesku

Inovace IT ve Fotbalové asociaci probíhá v několika oblastech:

Digitalizace členství pomůže ověřit aktivitu současné databáze členů, což přispěje při budování IS 2.0. a k efektivní komunikaci s našimi členy napřímo.

Systém IS 2.0 umožní administrátorům klubů mnohem lepší, rychlejší a přehlednější vzájemnou interakci s Fotbalovou asociací i členy klubů.

Moderní datové výměny využitelné především pro spojení s UEFA a FIFA.

XPS je profesionální software sloužící k řízení tréninků napříč Fotbalovou asociací a řeší veškerou agendu spojenou s tréninkovým procesem. V budoucnu bude propojen s IS 2.0. Je využíván 6500 jednotlivci napříč 900 kluby.

V rámci IT bude také zaveden projektový managment, který zajistí efektivnější řízení jednotlivých projektů a jejich pravidelný reporting.

Pravidelný reporting pak umožní identifikovat nové příležitosti v obchodu a marketingu.

Oddělení IT pracuje průběžně na konsolidaci hardware i software, s cílem nabídnout vyšší bezpečnost a efektivnější cloudová řešení. Řeší napojení aplikačního rozhraní tak, aby bylo možno nabídnout kvalitní mobilní aplikaci. V plánu je i nová podoba webového rozhraní domény fotbal.cz a veškeré aplikace budou vystavěny tak, aby se dalo v budoucnu reagovat na změny a potřeby v rámci PR a marketingu.