29. 10. 2021

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží od 1. 11. 2021

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR.

Dle nových pravidel došlo k úpravě týkající se delegovaných osob a diváků, a to ve formě zkrácení doby platnosti PCR a antigenních testů. Zároveň není nově třeba prokazovat bezinfekčnost u dětí do 12 let věku (dosud pouze do 6 let).

Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 28. 10. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 1. 2021. Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách vlada.cz.

Veškerá schválená opatření včetně dokumentu s vyznačenými revizemi najdete v příloze níže.