6. 11. 2018

Generálním sekretářem FAČR byl jmenován Jan Pauly

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky vzal už na svém říjnovém zasedání na vědomí informaci o ukončení spolupráce s generálním sekretářem asociace Mgr. Rudolfem Řepkou. V této souvislosti dnes za nástupce Rudolfa Řepky jmenoval s účinností od 1. ledna 2019 JUDr. Jana Paulyho.

Řepka opouští post generálního sekretáře po 11 letech. „Je na místě poděkovat Rudovi za velký objem i úroveň práce, kterou zde po dlouhou dobu odváděl, a popřát mu vše nejlepší do jeho dalšího života i kariéry,“ uvedl Martin Malík, předseda asociace. Po Řepkovi se funkce generálního sekretáře ujme Jan Pauly, dosavadní vedoucí Kanceláře předsedy VV FAČR a ředitel Právního oddělení FAČR.

Pauly zároveň působí také jako člen statutárních a dozorčích orgánů dceřiných subjektů FAČR a odborných komisí VV FAČR. 

„V asociaci jsem téměř pět let a pevně doufám, že mně řada různých pracovních zkušeností dodala už patřičnou orientaci v její struktuře, což považuji za naprostou nezbytnost,“ uvedl Pauly, který byl z titulu své funkce ředitele právního oddělení v úzkém kontaktu také se svým předchůdcem. To považuje za velkou zkušenost.

„Spolupracovali jsme spolu na denní bázi, připravovali podklady pro všechny orgány asociace od valné hromady, výkonného výboru až po odborné komise. To samé se týká častého osobního kontaktu se státní správou i mezinárodními orgány FIFA a UEFA. Nedovedu si představit lepší průpravu na tento post, než byla několikaletá spolupráce s Rudou, vážím si toho,“ uvedl Pauly.

Jako vedoucí Kanceláře předsedy VV FAČR absolvoval Pauly v tomto roce prakticky všechny oficiální zahraniční cesty včetně kongresu FIFA či schůzek s předsedy FIFA a UEFA.

Jan Pauly absolvoval v roce 2012 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a o rok později získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy akademický titul JUDr. Na obou fakultách dnes Pauly působí také jako kantor. V lednu 2014 nastoupil jako člen Legislativně-právního oddělení FAČR, v jejíchž strukturách působí dosud.