29. 9. 2020

Fotbal představil ambiciózní plán na čtyři roky

Na 22. valné hromadě FAČR byla v Olomouci představena Strategie FAČR 2020-2024. Jde o zásadní materiál, který určí pravidla a cesty, kterými se bude náš fotbal v nejbližších letech ubírat. Jedná se o jasnou představu, rozpracovanou do jednotlivých oblastí.

Jde o do detailů rozpracovaný materiál, na jehož přípravě se podílelo více než třicet pracovníků FAČR a přispělo i mnoho dalších z regionů. Práce zabraly více než jeden rok.

Vizí představené strategie je společnými silami budovat a chránit jedinečnost českého fotbalu a sjednotit národ sportovními úspěchy. Všichni, kteří se do plnění strategie zapojí, mají společnou misi – vytvořit  jednu z nejdynamičtějších, nejspolehlivějších a nejudržitelnějších fotbalových asociací v Evropě.

Základními stavebními kameny jsou tyto hodnoty: DATA – každé rozhodnutí bude činěno na základě sofistikovaných dat. TRANSPARENTNOST – přináší maximální otevřenost ohledně všech témat, na kterých se pracuje. VÝJIMEČNOST – snaha být nejlepší ve všem, co se dělá. ANGAŽOVANOST – zapojení do fotbalu co nejvíce lidí tak, aby je to bavilo a naplňovalo. JEDINEČNOST – respektování české jedinečnosti a důvtipu. PRO VŠECHNY – udělat fotbal dostupný všem.

„To, jak fotbal vypadá a je řízen dnes, je jedna věc, ale my tvoříme Fotbalovou asociaci pro několik generací. Proto je důležité mít vše postaveno na pevných základech. To je v mých očích hlavní význam strategického plánu, který musíme nyní převést ve stejně pevnou praxi. Jsem si jist tím, že nesmíme tuto příležitost propásnout,“ říká předseda VV FAČR Martin Malík.

 

Fotbalová asociace se tímto přihlásila a chce se svojí činností přiřadit do skupiny, která určuje nejen sportovní trend evropského a světového fotbalu. Strategie ukazuje důležité milníky a vize do budoucna.

„Bez strategie nebudeme nikdy v dlouhodobém horizontu úspěšní. Už nyní jsme na evropské úrovni jednou ze zemí, která se podílí na standardizované strategii pro všechny evropské asociace. Musíme se snažit být o krok napřed,“ přibližuje generální sekretář FAČR Jan Pauly a dodává:

„Strategické cíle v rámci organizace a řízení bych rozdělil na dvě větve – jedna je aplikovatelná na celý český fotbal, který chceme dlouhodobě rozvíjet na všech úrovních. A ta druhá větev se týká zaměstnanců Fotbalové asociace, kteří se mají starat o rozvoj, chceme společně aplikovat moderní prvky projektového řízení, abychom dosáhli maximální efektivity.“

Strategie 2020-2024 je rozpracována podle jednotlivých pilířů, kterými jsou Data a práce s nimi, Image, Sportovní koncepce, IT problematika, Členství a Ženský fotbal. Důsledným plněním úkolů vyplývajících z jednotlivých pilířů by mělo Česko v letech 2020 – 2024 dosáhnout těchto strategických milníků:

 • Stát se srdcem fotbalové Evropy
 • Reprezentace se vrátí do TOP 30 v rámci žebříčku FIFA
 • Zúčastnit se všech velkých turnajů v tomto období
 • Zvýšit o 5% počet lidí, kteří vidí Fotbalovou asociaci jako moderní, dynamickou a progresivní organizaci
 • Vybojovat postup na MS 2024 a ME 2022 ve futsale
 • Nastavit moderní datovou výměnu s FIFA a UEFA
 • Používat nový informační systém 2.0

Do roku 2024 mít:

 • 75% licencovaných neprofesionálních klubů
 • 25 000 členek
 • 6 lektorů pro potřeby nižších trenérských licencí
 • 6000 rozhodčích
 • 10 + 10 profesionálních rozhodčích ve FORTUNA:LIZE
 • 10 týmů v beach soccer lize
 • 30 000 aktivních fanoušků v reprezentačním Fanklubu

Jde o velice náročný plán, který bude vyžadovat mnoho úsilí. V záhlaví představené Strategie se píše: "Stanovili jsme si cíle, o kterých víme, že jsou velice ambiciózní, ale ne  nesplnitelné. Malý je jen ten, kdo má malý cíl.“

Kompletní Strategii FAČR 2020-2024 najdete zde.