27. 3. 2019

Fotbal potřebuje nový informační systém!

Český fotbal v posledních letech rozhodně neprochází i ve finanční rovině idylickým obdobím. Přesto vedení FAČR přikročilo k zásadnímu internímu kroku, kterým je vytvoření úplně nového informačního systému, byť ten stávající neslouží největšímu sportovnímu svazu příliš dlouho. JAROSLAV VACEK, který má z titulu funkce vedoucího oddělení IT tuto změnu „na krku“, v rozhovoru detailně vysvětluje, proč je tato změna nutná, a zároveň koriguje mediální spekulace, kolik to bude stát…

Proč mění FAČR informační systém, který byl poměrně nedávno dokončený a hotový?

„Náš systém rozhodně hotový není. Obecně platí, že žádný systém není nikdy hotový. Každý systém velmi rychle stárne díky vývoji okolního světa. Někomu to může připadat divné, že nehmotný software, který se nemění, přestává časem spolehlivě fungovat. Je to dáno změnami technologií a souvisejících systémů, na které žádný software nemohl být předem připraven. Někdy stačí drobnosti, jako třeba změna webového prohlížeče, a systém se začne projevovat jinak.

Proto si společnosti zajišťují tzv. údržbu systému, která zajišťuje změny systému tak, aby se jeho funkcionality neměnily a nezhoršovaly. U nás je zásadnější jiný důvod, proč systém není hotový, a to je nedostatečná automatizace agend. Velké množství činností, které je možné automatizovat, se provádí manuálně nebo za pomocí excelů a jiných pomocných aplikací, což prodražuje správu všech systémů. Mimo jiné se to projevuje nekonečným proudem různých uživatelských požadavků na náš systém.“

Uživatelé jsou ale spokojeni se stávajícím systémem!

„Pokud jsou uživatelé spokojeni, je to samozřejmě dobrá zpětná vazba. Znamená, že rozhraní s uživateli je nastaveno dobře. Uživatel však vidí jakýsi povrch, vidí pouze uživatelské rozhraní. Nevidí vnitřek systému, architekturu a nevidí práci, která je za tím a mimo informační systém.“

Nechá se to přeložit, že je současný systém špatně navržený?

„Systém vznikal ve složitých podmínkách. Neexistovala ucelená představa, byly pouze útržkovité fragmenty. To, že vznikl fungující informační systém, který pokryl původní nesourodé požadavky, je jednoznačně ohromný úspěch. Právě díky systému se udělal pořádek v členské základně. Máme unikátní evidenci aktivně hrajících hráčů. Nemáme tzv. mrtvé duše, což je důležité také ve vztahu FAČR k Ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy.

Systém obsahuje kompletní informace o všech zápasech ve všech soutěžích. Za rok to znamená 70 tisíc utkání. Momentálně v informačním systému spravujeme 53 tisíc uživatelů, z toho jsou 4 tisíce rozhodčích. Denně máme 40 tisíc přihlášení do systému. Je možné si tedy udělat obrázek o rozsahu systému a jak velký má přínos pro automatizaci dříve papírových agend. Doba však pokročila a my díky současnému informačnímu systému máme představu o změnách, které bychom chtěli realizovat. Vidíme, které činnosti se dělají zbytečně mimo informační systém. Inspirujeme se také fungujícími systémy v zahraničí, včetně inspirace z UEFA.“

Proč tedy nepokračujete v rozvoji současného systému?

„Změnu bude nutné provést v samém jádře informačního systému. Musíme navrhnou novou architekturu systému, vytvořit nový technický design. Někdy se prostě vyplatí stavět na zelené louce než pokračovat ve změnách stávajícího. Současný informační systém bude samozřejmě k dispozici pro využití na tvorbě nového systému.“

Jaké zásadní konkrétní změny to jsou?

„Současný informační systém například nepodporuje plně agendu pro trenéry. Pro ně máme samostatný oddělený systém, který by měl být nyní určitě součástí nového systému. Chceme, aby plně pokrýval agendy všech subjektů ve fotbale - hráčů, trenérů, rozhodčích, fyzioterapeutů atd. Nový informační systém nebude pouze evidenční, ale bude podporovat tok informací a znalostí směrem ke všem zmíněným subjektům. Další klíčovou oblastí je bezpečnost.

Například nyní FAČR vynakládá nemalé finanční prostředky na procesní pokrytí GDPR. Dalším důležitým faktorem je zajištění kontinuity. Současný informační systém nemá žádnou dokumentaci! Byl totiž vyvíjen externími programátory… To je velmi závažné bezpečnostní riziko, takže součástí nového informačního systému prostě musí být i potřebná dokumentace. Možná bude překvapením, že současný systém není jediným informačním systémem ve společnosti FAČR. Existuje poměrně velký počet systémů, aplikací a softwarových nástrojů, které jsou používány a IT je spravuje. Všechny tyto systémy a aplikace musí mezi sebou spolupracovat. Problémem je heterogenita, tedy nesourodost, což značně prodražuje správu a podporu od IT. Cílem nového systému je výrazně snížit tuto nesourodost.“

Můžete naznačit nebo prozradit, jak toho chcete dosáhnout?

„Chceme přejít do modelu, že se o systém bude starat externí dodavatel. Nejsme IT firma a nemůžeme zaměstnávat všechny role, které vývoj a údržba moderního informačního systému vyžadují. Nastavíme také správný model rozvoje systému. Přejdeme od ad-hoc rozvoje k rozvoji řízenému. Během projektu na nový systém vznikne pracovní skupina, kde budou zástupci nejen ze strahovského sekretariátu FAČR, ale také z regionů, kteří pomohou přispět s požadavky na nový systém a zároveň také k jeho prezentaci a propagaci do fotbalového hnutí.“

Říkal jste, že informační systém vyvíjeli a stále vyvíjejí externisté…

„Informační systém nám vyvíjejí externí programátoři, kteří však pracují v režimu interního vývoje. Za vývojový proces zodpovídá FAČR. V tomto režimu nemůžeme efektivně obsáhnou všechny role, které se na vývoji mají podílet, tj. analytik, architekt, technický designer, programátor, tester atd. Mimochodem současní programátoři mají často roli, která jím nenáleží. Vytvářejí podklady pro reporty, což určitě není práce vývojáře a také to svědčí o tom, že systém není hotov.“

V médiích se objevila suma 50 milionů korun, kterou by mě nový informační systém stát. Sedí?

„Částka 50 milionů nemá žádnou relevanci. Při veřejné zakázce musíme uvést nějaké konkrétní číslo. Není to ale jen cena díla, obsahuje náklady na následnou podporu (údržbu + rozvoj) po dobu čtyř let po dokončení díla. Tedy jsou to náklady pokrývající období šesti až sedmi let. Odhadnuté suma mj. vycházela ze zkušeností se stávajícím systémem. Současné náklady na údržbu činí ročně 2,8 milionu korun bez rozvoje informačního systému.

Součástí nového systému bude možnost příjmu z reklamy, který sníží realizovanou investici, resp. náklady na provoz. Máme už připravený marketingový plán. Další návratnost očekáváme z automatizace dosud ručně dělaných agend, tedy kapacitní úspory. Nový systém má naopak přinést úspory a efektivnější podporu soutěží fotbalu. Víme, co děláme. Cílem je přilákat uživatele, rozšířit o další technologie a integrovat s ostatními systémy. Naší strategií je automatizace a modernizace.“

Máte stejné jméno a příjmení jako dlouholetý „ministr financí“ českého fotbalu, jehož marketingová firma Pragosport vlastní televizní práva na obě profesionální ligové soutěže… Jste jedna rodina nebo je to jen náhoda?

„Je to samozřejmě jen shoda jmen. Řadu let jsem pracoval jako manažer IT v mezinárodních korporacích. Řídil jsem různé projekty a některé z nich byly také implementace nového systému. Moje vzdělání je matematické a ekonomické. Od listopadu 2018 jsem vedoucím oddělení IT na FAČR.“

Osvětová prezentace ke vzniku IS 2