28. 3. 2019

Finanční podpora FAČR 2019

Proces projektového financování pobočných spolků FAČR na rok 2019 bude zahájen v průběhu měsíce dubna 2019. Předpokládáme, že do konce dubna obdrží pobočné spolky (KFS a OFS) finanční podporu pro rok 2019. Návrh výše této finanční podpory pro rok 2019 bude předložen na zasedání VV FAČR dne 2. 4. 2019.

Další část procesu projektového financování bude realizovaná v měsíci květnu 2019 v souvislosti se schválením nového konceptu financování talentované mládeže, který bude předložen na řádném zasedání VV FAČR dne 7. 5. 2019.

Přímá finanční podpora FAČR členským spolkům bude i v tomto roce realizována prostřednictví úhrada nákladů na rozhodčí a delegáty všech soutěží (mimo 1., 2. a Juniorskou ligu).

Proces žádostí o finanční podporu bude probíhat stejným způsobem jako v roce 2018 tj. v prostředí IS FAČR.

O dalších krocích Vás budeme informovat.