25. 11. 2022

FAČR zavedla možnost generování členů a hráčů pro účely dotace Můj klub 2023

V souvislosti s dotační výzvou Můj Klub 2023, o které jsme již informovali dříve zde, zavedla FAČR v rámci systému IS FAČR pro členské kluby výrazné zjednodušení. Nově je možné vygenerovat seznam přesně podle kategorií definovaných ve výzvě Můj klub 2023, tedy:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

K vygenerovaným údajům poznamenáváme, že podmínku účasti na alespoň 2 tréninkových jednotkách týdně musí vyhodnotit členské kluby samy.  

Současně poznamenáváme, že NSA podporuje pouze CSV soubor, nikoliv XLSX (Excel) soubor. Pokud CSV soubor otevřete v aplikaci Excel, rodné číslo se přeformátuje a nebude obsahovat nuly na začátku. Pokud však členský klub nechce soubor upravovat a některé hráče odebírat či přidávat, je vygenerovaný soubor z IS FAČR přímo použitelný k nahrání k žádosti o dotaci.

Návod k nalezení souborů v IS FAČR: 

1. po přihlášení kliknout na DATABÁZE ČLENŮ v pravém horním menu

2. dále na Export pro Rejstřík sportu – NSA v pravé straně stránky

3. poté se zobrazí nabídka souborů dle popisu výše