18. 3. 2020

FAČR vyplatí 1. vlnu a připravuje 2. vlnu mimořádné finanční podpory klubům

FAČR chce informovat členskou základnu o tom, že plní již dříve avizovaný slib a v pátek 20. března 2020 začne vyplácet mimořádnou finanční podporu pro kluby, které se dlouhodobě zaměřují na výchovu mládeže.

Aktuálně splňuje potřebná kritéria 294 subjektů (klubů) a částka, které bude vyplacena skrze transparentní účet tak dosahuje výše téměř 4,4 milionů korun.

„I když jsou aktuálně všechny sportovní subjekty ekonomicky v době plné nejistoty, chci jasně tímto krokem deklarovat, že FAČR plní sliby a považuje práci s mládeží za základ rozvoje fotbalu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dát klubům ještě čas až do 31. března 2020 pro splnění podmínek této mimořádné finanční podpory. Po tomto termínu bude do týdne vyplacena klubům druhá vlna této podpory," říká směrem k pátečnímu vyplácení finanční podpory předseda FAČR Martin Malík.

„Věřím, že této možnosti využije co největší počet klubů, které se zabývají zejména výchovou fotbalové mládeže.“ dodává Malík.

Podmínky mimořádné finanční podpory:

  • Náklady na rozhodčí a delegáty za rok 2019 byly nižší než 10 tisíc Kč na klub. 
  • Klub má více než 6 aktivních členů do 18 let evidovaných v IS FAČR.

Alokovaná částka na jednoho člena do 18 let činí 450 Kč.

Důležité informace:

  • 2. vlna mimořádné finanční podpory bude vypočtena z aktivní členské základny k 31. března 2020 členů do 18 let u jednotlivých klubů.
  • Celková částka na klub byla vypočtena z aktivní členské základny k 15. březnu 2020 členů do 18 let u jednotlivých klubů.
  • Vzorový výpočet: aktivní členové do 18 let v IS FAČR x 450,- Kč = celková mimořádná finanční podpora
  • Při úhradě členských příspěvků prosíme o včasnou kontrolu úhrad za jednotlivé členy.
  • O mimořádnou finanční podporu není nutné žádat ani ji vyúčtovat v IS FAČR.
  • Klubům doporučujeme zkontrolovat své bankovní účty v Informačním systému (IS) FAČR

Nejčastější otázky:

Pokud nejsem uveden v tabulce, obdržím mimořádnou finanční podporu?

Ano, obdržíte. Tabulka, uvedená v příloze e-mailu a článku, obsahuje informaci o nákladech na rozhodčí a delegáty v roce 2019, dle jednotlivých klubů. Pokud nejste uveden v tabulce, tudíž nemáte žádné náklady na rozhodčí a delegáty. Další podmínkou je mít minimálně 6 aktivních členů do 18 let.

Pokud hrajeme mládežnické soutěže a náklady na rozhodčí a delegáty jsou vyšší než 10 000 Kč, tak se nás mimořádná finanční podpora netýká?

Tato mimořádná finanční podpora není určena pro kluby, které mají vyšší náklady na rozhodčí a delegáty.

Musí klub splňovat obě podmínky současně nebo postačí splňovat jen jedna z níže uvedených podmínek?

Klub musí splňovat obě podmínky současně.

  1. Mít minimálně 6 aktivních členů v IS FAČR do 18 let.
  2. Náklady na rozhodčí a delegáty za rok 2019 jsou nižší než 10 000 Kč.

Aktivní člen je zaplacený člen FAČR?

Aktivní člen znamená, že byla přihláška nového člena byla řádně vyplněna a řádně zaplacen členský příspěvek. V případě, že je již členem FAČR je nutná pouze řádná úhrada členského příspěvku.

Týká se tato mimořádná finanční podpora jen klubů, které nehrají žádnou soutěž?

Mimořádná finanční podpora se týká všech klubů (hrající i nehrající soutěž) pokud jejich náklady na rozhodčí a delegáty nepřesáhnou částku 10 000 Kč.

V případě, že hráč má členství v jiném klubu než hraje. Kdo obdrží tuto mimořádnou finanční podporu?

Mimořádnou finanční podporu obdrží klub, prostřednictvím kterého má tento hráč aktivní členství.

Jak byla stanovena hranice 10 000 Kč?

Částka 10 000 Kč, byla stanovena vedením FAČR. Cílem je plošné přilepšení maximu klubů relevantní částkou na člena, kteří nejsou (nebo jen minimálně tj. do 10 tis. Kč) podporováni FAČR formou úhrady nákladů za rozhodčí a delegáty.

Složka dokumentů:

Mimořádná finanční podpora 2020 (k 15. 3. 2020)