22. 1. 2018

FAČR se ohrazuje vůči článku serveru Týden.cz

FAČR se ohrazuje ke znění článku autora Stanislava Hraběte, který pod názvem „Neschopný“ funkcionář Zlámal získal pro fotbal 360 milionů korun, vyšel v sobotu 19.1.2018 na serveru Týden.cz.

Vedení FAČR chce upozornit na to, že článek, který vyšel na serveru Týden.cz zde, se nezakládá na pravdě a zavádějícím způsobem zkresluje proces, ve kterém se jedná o financování FAČR ze strany MŠMT. Podstata věci tkví totiž v tom, že na základě požadavku Národní rady pro sport sestavila FAČR obsáhlou zprávu o svém vnitřním financování, a právě po projednání této zprávy doporučila následně Národní rada pro sport ministryni pokračovat ve financování FAČR v roce 2017.

Místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal se sice jednání s Národní radou pro sport fyzicky zúčastnil, rozhodně ale nijak aktivně „neloboval“ o získání jakýchkoliv dotací a neplatí tak ve článku zmíněná teze, že on sám „vybojoval pro český fotbal od státu 360 milionů korun“, konec citace. Jak bylo naznačeno už jen proto, že dotace rozděluje MŠMT na základě předem jasně stanovených kritérií, nikoliv na základě nějaké více či méně odborného diskurzu s jednou či více osobami.

Věcí podružnou v tomto smyslu pak je, že otázky spojené s dotačním financováním ze strany MŠMT směrem k Asociaci, včetně komunikace mezi oběma subjekty, řeší prakticky na FAČR nikoliv pak místopředseda Zlámal, ale odborný tým Asociace složený z mnoha představitelů FAČR od generálního sekretáře až po vedoucí pracovníky finančního a právního oddělení. Tento tým také stál na začátku tvorby výše zmíněné zprávy o vnitřním financování FAČR, která bylo hlavním kritériem pro pokračování financování FAČR ze strany MŠMT. Přisuzovat tak zásluhy za získání financí z vypsaných dotačních programů jakékoliv jedné osobě, je tak v tomto kontextu naprosto scestné.

FAČR tak zcela jasně odmítá vyznění zmíněného článku serveru Týden.cz, ze kterého by mohla veřejnost nebo orgány činné v trestním řízení nabýt dojmu, že statutární zástupce FAČR jakkoliv „loboval“ na ministerstvu ve prospěch Asociace.

Zároveň FAČR upozorňuje, že autor článku Stanislav Hrabě už jednou porušil nepsaná pravidla korektní novinářské práce, když ve článku ze dne 16. 12. 2017 s názvem „Na valné hromadě být neměl, nakonec Pelta porušil pravidla“, uvedl, že bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta neměl být na Mimořádné Valné hromadě FAČR dne 12. 12. 2017 neboť: "…nepatřil mezi delegáty, hosty ani už nevykonává žádnou funkci,“ konec citace, čímž podle článku FAČR porušila své vlastní Stanovy FAČR.

Miroslav Pelta byl ve skutečnosti právoplatným delegátem MVH FAČR 2017 a to na základě své funkce předsedy Libereckého krajského fotbalového svazu. Tuto skutečnost si autor Stanislav Hrabě nezjistil a následně se tak musel zpravodajský server Týden.cz za chybné osočení FAČR omluvit.