29. 6. 2017

FAČR se ohrazuje vůči článku na webu ctidoma.cz

FAČR nesouhlasí hned v několika bodech s článkem pana Martina Chalupy, šéfredaktora Čtidoma.cz, Český fotbal nad propastí.

1. FAČR nesouhlasí s tvrzením, že by se v jejím zákulisí odehrávaly jakékoliv intriky a podrazy, stejně jako, že by FAČR zveřejňovala nepravdivé či zkreslené informace. 

2. Nikdo na zasedání VV FAČR při jednání s UEFA a FIFA neinicioval jakoukoliv snahu rozhodovat o případném zrušení dvoukomorového systému. Naopak od začátku se vedla konstruktivní debata nad možnostmi řešit jen a pouze patovou situaci ohledně volby předsedy FAČR, a to za stávajícího zachování dvoukomorového systému VH FAČR. VV FAČR tak jen použil závěry z jednání pondělní pracovní komise, ze které vzešly 4 varianty řešení volby předsedy FAČR, které všechny obsahovaly zachování dvoukomorového systému.

3. Citace pana Řepky v článku (použita z tiskové konference FAČR): „O tom řeč vůbec nebyla. Na nás je, abychom do další valné hromady šli již se změněnými stanovami a volby proběhly podle nich. Pevně věřím, že se tak uděje. Jakmile úpravu stanov schválíme, další valná hromada tak již nemůže být neúspěšná," byla vyřčena jako komentář diskuse na VV FAČR a tam opravdu nikdo žádným způsobem dvoukomorový systém nerozebíral. VV FAČR pouze demokraticky hlasoval, kde pro návrh A), který byl schválen, hlasovalo sedm členů, zdrželi se tři členové a proti návrhu nebyl žádný člen VV. FAČR se tak jednoznačně ohrazuje vůči použité větě „generální sekretář nemluví pravdu“.