21. 5. 2023

FAČR představuje návrh strategického plánu na období let 2023–2027

FAČR představuje návrh strategického plánu na období let 2023–2027. Před jeho schválením Výkonným výborem a následně také Valnou hromadou umožňuje připojit připomínky celému fotbalovému hnutí v Česku.

Zpětná vazba může být užitečným prvkem pro případné doplnění strategie a její další rozvoj. Jde o textovou verzi dokumentu, který po schválení Výkonným výborem FAČR dostane náležitou grafickou podobu.

Strategický plán FAČR 2023–2027 má ambici představit plány, vize a směřování vycházející především z Národní fotbalové strategie FAČR a také z Akčního plánu FAČR, které opakovaně projednal a poté schválil Výkonný výbor FAČR. Ten ho loni nechal vypracovat na návrh předsedy FAČR Petra Fouska a na základě usnesení Valné hromady, aby asociace zformulovala priority, na které se český fotbal zaměří. Strategický plán FAČR stanovuje nejen úkoly, se který je zapotřebí se vypořádat, ale také cíle – sice často ambiciózní, ale realistické. Jde o dokument, který definuje, v jakém stavu by český fotbal v roce 2027 měl být, a dává návod všem, kdo se na této práci chtějí a budou podílet.

Podrobné postupy, detaily, plány nebo čísla hlouběji vysvětlují právě Akční plán FAČR, Národní fotbalová strategie FAČR a strategické plány v jednotlivých oblastech, které už vznikly nebo vznikají, a v neposlední řadě konkrétní prováděcí a doprovodné plány a sub-plány.

I tak je Strategický plán FAČR nejpodrobnějším dokumentem tohoto druhu v historii asociace. Nahrazuje předchozí strategický plán 2020–2024. Oba dokumenty se zčásti překrývají, nicméně jedním z prioritních úkolů se nyní pro český fotbal stala také snaha o navrácení důvěry, která se musí promítnout do všech oblastí činnosti FAČR.

FAČR může být úspěšnou, moderní a respektovanou organizací pouze tehdy, pokud na naplňování vizí bude pracovat celý český fotbal.

Veškeré připomínky, náměty či postřehy k přiloženému dokumentu Strategický plán FAČR 2023–2027 je možné zasílat na e-mail strategicky.plan@fotbal.cz do 29. května 2023.

Složka dokumentů:

Strategický plán FAČR 2023-2027