6. 11. 2017

FAČR podala repliku k žalobě SK Sigma Olomouc

Fotbalová asociace České republiky podala k žalobě klubu SK Sigma Olomouc svou repliku. Názor obsažený v žalobě neuznává.

Na konci měsíce června 2017, SK Sigma Olomouc v návaznosti na uskutečněnou 19. řádnou Valnou hromadu Fotbalové asociace České republiky, podal na FAČR žalobu na neplatnost rozhodnutí Valné hromady, a to pro její údajný rozpor se zákonem a Stanovami. Sigma Olomouc ve své žalobě vytyčuje šest bodů, v nichž napadá své nepřipuštění na Valnou hromadu. Ústřední argument žalobce spočívá v jeho nepřipuštění na Valnou hromadu z důvodu neuhrazeného členství ve FAČR členů představenstva klubu.

„Není zcela jasné, jaký rozpor má Žalobce na mysli, o tom už žaloba nehovoří. Při nejmenším zvláštní pak je skutečnost, že ačkoliv toto ustanovení Asociace do svých stanov zakotvila již 5. června 2015, žalobce jeho údajný rozpor se zákonem namítá až nyní, tj. dva roky po jeho účinnosti.“, uvedl k žalobě JUDr. Jan Pauly, ředitel právního oddělení FAČR.

S ohledem na výše uvedené, tak lze konstatovat, že pro konání Valné hromady byly předposlední stanovy ty rozhodující a závazné. „Pokud žalobce jakožto členský klub nesplnil požadavek na to, aby jeho statutární a kontrolní orgán byl složen bezvýjimečně z členů Asociace, porušil tím zcela evidentně svou povinnost a bylo zcela oprávněné nepřipustit jeho delegáta na Valnou hromadu.“, doplnil k tématu Mgr. Rudolf Řepka, Generální sekretář FAČR.

Fotbalová asociace je přesvědčena, že žaloba Sigmy Olomouc bude soudem v plném rozsahu zamítnuta.