14. 2. 2018

FAČR obdržela odpověď FIFA ke Stanovám Asociace

Mezinárodní fotbalová federace FIFA zaslala prostřednictvím generální sekretářky FIFA Fatmy Samourové oficiální vyjádření směrem k FAČR. Jde konkrétně o reakci na dotaz I. místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala, týkající se změny Stanov FAČR.

FIFA v odpovědi konstatuje, že v návaznosti na rozhodnutí Komise FIFA pro členské asociace ze dne 4. prosince 2017, trvá do 15. června 2018 na dokončení procesu změny Stanov FAČR, který by v budoucnu zabránil dalšímu potencionálnímu patu mezi českou a moravskou komorou.

„Je zásadní a nevyhnutelné, aby Stanovy FAČR poskytovaly volební systém, který zajistí volbu předsedy a nebude ohrožovat hladké fungování asociace. Jak se v minulosti již několikrát ukázalo, současný systém tyto standarty nesplňuje a je proto zapotřebí jej upravit,“ stojí mimo jiné v dopise Fatmy Samourové.

„Jsem rád, že odpověď FIFA potvrzuje to, co celou dobu říkáme, tj., že úprava Stanov FAČR je nyní nezbytná,“ komentuje odpověď FIFA předseda FAČR Martin Malík.

„Ve světle odpovědi ze strany FIFA doufám, že teď už nic nebrání tomu, aby vyjednávací týmy na obou stranách zintenzivnily maximálním způsobem jednání tak, abychom byli schopni přijít s návrhem řešení celé situace už na nadcházejícím kongresu UEFA v Bratislavě," říká směrem k nadcházejícím dnům Martin Malík.