11. 10. 2021

FAČR bude nově podrobně informovat o všech změnách ve svých předpisech

FAČR má nyní 10 základních předpisů, přičemž z mnoha důvodů (novelizace předpisů FIFA, reakce na nastalé situace ve fotbalovém hnutí apod.) budou tyto předpisy průběžně novelizovány.

Nová znění veškerých předpisů s výjimkou Stanov FAČR (ty má oprávnění měnit pouze valná hromada) přijímá Výkonný výbor na návrh legislativně právního oddělení, resp. nově vzniklé Legislativní rady.

V souvislosti jak s procesem větší transparentnosti FAČR, tak s procesem snahy o postupné zjednodušení vnitrospolkové legislativy FAČR, bude nově každou novelizaci jakéhokoliv předpisu doprovázet článek vysvětlující změny, který bude doplněn o nové znění předpisu i o znění, v němž budou viditelné úpravy.

Pro tento účel vznikla v rámci menu Legislativa na stránce facr.fotbal.cz nová rubrika Novelizace předpisů