25. 11. 2020

Etická komise zahájila řízení se 17 trestně stíhanými osobami

V souvislosti s kauzami, které jsou předmětem nedávno zahájeného trestního řízení v záležitostech ovlivňování některých utkání organizovaných Fotbalovou asociací ČR a zpronevěry majetku Plzeňského krajského fotbalového svazu, jakož i v zájmu odstranění některých možných pochybností o správnosti postupu FAČR v této oblasti sděluje FAČR souhrnně následující:

  1. Ke dni 25. 11. 2020 Etická komise FAČR zahajuje disciplinární řízení se 17 fyzickými osobami, proti nimž již bylo uvedené trestní řízení zahájeno.
  2. Doba zahájení disciplinárního řízení je plně odůvodněna tím, že pro zahájení disciplinárního řízení je v souladu s Disciplinárním řádem FAČR vždy nutné dostatečně určité vymezení skutku, kterého se měl podezřelý dopustit, k čemuž Etická komise získávala hodnověrné podklady nikoli bez problémů, a navíc byla samozřejmě povinna tyto podklady odpovědně zpracovat.
  3. Pokud se zdá být nejasný počet zahájených disciplinárních řízení, je si zapotřebí uvědomit především to, že některé osoby, proti nimž bylo zahájeno trestní řízení, nejsou členy FAČR, v důsledku čehož je v jejich případě zahájení disciplinárního řízení v současné době vyloučeno. Kromě toho naopak není vyloučeno, že v blízké době mohou být zahájena další, související disciplinární řízení, a to s některými osobami, s nimiž sice nebylo zahájeno trestní řízení, avšak z jejich případné účasti na skutcích spáchaných osobami z uvedeného okruhu 17 osob by disciplinární odpovědnost mohla být dovozena.
  4. Pokud Etická komise uvedená zahájená disciplinární řízení současně přerušuje, postupuje standardně v souladu jak s platným Disciplinárním řádem, tak s dosavadní rozhodovací praxí disciplinárních orgánů FAČR.