19. 8. 2021

Ekonomické analýzy na základě usnesení VH FAČR ze 3. 6. 2021

Valná hromada FAČR dne 3. 6. 2021 pověřila VV FAČR, aby vypracoval podrobnější ekonomickou analýzu spojenou s provozem FAČR v letech 2018-2020. VV FAČR na základě tohoto zadání předkládá v příloze tuto ekonomickou analýzu.

Analýza dle zadání VH FAČR níže měla zahrnovat jednotlivé úseky FAČR, náklady spojené s trenéry GTM, náklady za platby na rozhodčí a delegáty ve zmíněném období i náklady na ostatní služby dle rozdělení povahy těchto služeb:

VH FACŘ pověřila VV FAČR, aby vypracoval podrobnější analýzu osobních nákladů v českých korunách za roky 2018 - 2020. Analýza bude obsahovat počty pracovníků jednotlivých úseků FAČR a trenérů GTM placených přímo či nepřímo FAČR skrze KFS. Tuto analýzu zašle ve stanoveném termínu všem delegátům ŘVH ze dne 3. 6. 2021."

 „VH FAČR pověřila VV FAČR, aby do 30. 8. 2021 vypracoval podrobnější analýzu nákladů za platby rozhodčím a delegátům v českých korunách za roky 2018 – 2020, zejména rozdělení dle soutěží. Analýza bude obsahovat taktéž rozdělení na odměny a cestovné. Tuto analýzu zašle ve stanoveném termínu všem delegátům ŘVH ze dne 3. 6. 2021.“

„VH FAČR pověřila VV FAČR, aby do 30. 8. 2021 vypracoval přesný rozpad položky „ostatní služby“ v českých korunách za roky 2018 – 2020. Analýza by měla obsahovat rozdělení dle povahy služeb. Tuto analýzu zašle ve stanoveném termínu všem delegátům ŘVH ze dne 3. 6. 2021."

Složka dokumentů:

Ekonomické analýzy na základě usnesení VH FAČR ze 3. 6. 2021