20. 8. 2015

Dotace ze zdrojů ČOV na projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE - 10.000 Kč/klub

Dokumentace k dotacím do OFS týkající se projektu FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE odeslána.

Dne 19. 8. 2015 byly OFS seznámeny s postupem čerpání dotací týkající se projektu „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“ – 10.000 Kč/klub.

Kluby zařazené do tohoto projektu se tedy již mohou v této záležitosti obracet na svůj místně příslušný OFS.