5. 2. 2015

Dotace ze zdrojů členství FAČR

Na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 3.2.2015 byly dne 4.2.2015 odeslány do OFS dotace výší odpovídající z 80% členských příspěvků vybraných na rok 2014 od členů FAČR, a to konkrétně za období 1.3.2014 – 31.12.2014 (první část dotací dle stavu za období 1.1.2014 – 28.2.2014 byla do OFS poukázána začátkem května 2014)

OFS jsou povinny tuto dotaci obratem po jejím obdržení (nejpozději do 13.2.2015) poukázat (rozeslat) přímo do jednotlivých klubů, a to dle klíče (rozdělení), který je přílohou tohoto sdělení a který každý OFS obdrží spolu s dotačním dopisem.

PŘÍLOHY:

Dokument

20. 7. 2015

Čestné prohlášení

Dokument

20. 7. 2015

Dotační dopis

Dokument

20. 7. 2015

Seznam klubů - Dotace ze zdroju členstvi - kluby mimo TOP