8. 3. 2015

Dotace ze zdrojů členství 2015 - 1. část

Na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 3.3.2015 byly dne 6.3.2015 odeslány do OFS dotace výší odpovídající z 80% členských příspěvků vybraných na rok 2015 od členů FAČR, a to konkrétně za období 1.1.2015 – 28.2.2015.

OFS jsou povinny tuto dotaci obratem po jejím obdržení, nejpozději však do do 20.3.2015, poukázat (rozeslat) přímo do jednotlivých klubů, a to dle klíče (rozdělení), který je přílohou tohoto sdělení a který každý OFS obdrží spolu s dotačním dopisem.

PŘÍLOHY:

Dokument

20. 7. 2015

Čestné prohlášení - 1. část 2015 - vzor pro OFS.docx

Dokument

20. 7. 2015

Dotace do klubů přes OFS ze zdrojů členství - rozdělení mimo TOP soutěže - 1. část 2015 (od 1.1.2015 do 28.2.2015).pdf