1. 4. 2016

Disciplinárka se ohradila vůči výrokům ombudsmana ČOV

Disciplinární komise pro I. a II. ligu reaguje na článek publikovaný v deníku Právo 31. března, ve kterém ombudsman ČOV JUDr. Alexander Károlyi zpochybňuje rozhodnutí DK a uvádí, že disciplinárka nerespektovala normy asociace v dlouhém a složitém případu, ve kterém jsou ve sporu hráčský agent Pavel Vandas a fotbalista Marek Suchý. V případu jde o to, že agent po hráči, kterého kdysi zastupoval, požaduje částku 60 tisíc eur plus úroky.

Předseda disciplinární komise Mgr. Richard Baček k tomu uvádí:

„Disciplinární komise postupovala striktně v souladu s vnitřními předpisy FAČR. Názor JUDr. Károlyiho je jen jeho osobním názorem, který nepovažuji za správný. Naše komise se skládá také ze zkušených odborníků, jakým je i JUDr. Károlyi, ale danou věc jsme posoudili zcela opačně.

Spolek nemůže vést s nikým, kdo není v době spáchání disciplinárního přečinu jeho členem, disciplinární řízení, ani vůči němu nemůže uplatňovat jiná opatření podle disciplinárního řádu, například výkon rozhodnutí. Takový postup by nebyl v souladu s čl. 1 odst. 1 a čl. 59 odst. 4 disciplinárního řádu platného do června 2015. V době, kdy se stal vykonatelným nález Arbitrážní komise FAČR z 11. 8. 2014 nebyl pan Marek Suchý členem FAČR, a proto vůči němu neměla disciplinární komise podle dřívějšího disciplinárního řádu působnost. Není proto vůbec podstatné, kdy pan Suchý podepsal s panem Vandasem smlouvu či kdy měl danou částku podle smlouvy údajně zaplatit, jak nesprávně dovozuje JUDr. Károlyi.

Z hlediska předpisů FAČR nebylo také podstatné, že pan Marek Suchý byl reprezentantem, protože daný případ nemá přímou souvislost s jeho činností v reprezentaci ČR. Na paradox, že reprezentant nemusel být před červencem 2015 členem FAČR upozornila orgány FAČR právě disciplinárka a tento nedostatek byl v nových stanovách FAČR odstraněn.“