26. 2. 2016

Členské příspěvky 2016: Výzva sekretářům OFS a KFS

Na základě usnesení VH FAČR dne 5.6.2015, jež se týká zásad pro určení výše, struktury a způsobu použití členských příspěvků pro rok 2016 vás vyzýváme k zadání soutěží sezóny podzim 2015! 

Zajistěte svým klubům maximální finanční podporu v roce 2016!

Končí termín zadávaní soutěží od informačního systému FAČR!

Kluby v roce 2016 obdrží dotace z členství pouze na aktivní hráče, kteří měli účast v zadané soutěži v informačním systému FAČR ! 

Více podrobností v přiloženém odf dokumentu.

Dokument

26. 2. 2016

Výzva všem sekretářům OFS a KFS