1. 10. 2021

Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

Vážení členové FAČR, v návaznosti na změny mimořádných opatření MZČR opět přinášíme aktualizaci souboru pravidel pro konání amatérských soutěží.

Nově došlo k výraznému rozvolnění, kdy od 1. 10. 2021 nemají přímí aktéři utkání (hráči a realizační tým), kteří jsou součástí neměnného kolektivu, povinnost prokazovat svou bezinfekčnost. Tato povinnost naopak nadále platí pro rozhodčí a případně další delegované osoby, stejně jako pro diváky.

Upravená pravidla opět naleznete v příloze tohoto sdělení.

Složka dokumentů:

Hygienicko-epidemiologická opatření pro konání amatérských soutěží ver účinná od 1. 10. 2021